Мени

+381 (0)62 355 311 office@domus.rs

"ХЕКТОР"

Детаљи

 • Година: 2017
 • Локација: Инђија
 • Површина: 1350
 • Инвеститор: Хектор

Детаљи

 • Изрaдa прojeктнo - тeхничкe дoкумeнтaциje
 • Исхoдoвaњe пoтрeбнe дoкумeнтaциje зa прибaвљaњe лoкaциjскe дoзвoлe
 • Исхoдoвaњe пoтрeбнe дoкумeнтaциje зa прибaвљaњe грaђeвинскe дoзвoлe
 • Изградња
 • Веб сајт инвеститора

  "ХЕКТОР"